Contributie

Contributie

Gepost in Vereniging

Contributie te voldoen 1 maal per jaar voor aanvang competitie

Senioren (Actief)  € 165,- per jaar
Senioren (Veteranen) € 150,- per jaar
Senioren (Niet Actief) €   65,- per jaar
Niet actieve leden met een functie * €   0,00 per jaar
   
A-junioren (16-18 jaar) € 130,- per jaar
F tot en met B-junioren (tot 16 jaar) € 110,- per jaar
Mini-F € 75,- per jaar

*Functie = Seniorenleider - Juniorenleider - Bestuurslid - Commissielid

Gezinskorting:

Bij gezinnen met 3 betalende leden hoeft voor degene met het laagste tarief geen contributie te worden betaald, mits de volledige contributie van één rekening afkomstig is en deze leden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.

Volgens de statuten is men verplicht voor het gehele jaar contributie te betalen (ook als men halverwege stopt !!)

Eénmalige administratie bij aanmelding € 17,50

Sportpark: Correspondentieadres:      
         
Bakenbosweg 6 Postbus 3180      
5932 AH Tegelen 5930 AD Tegelen      
Tel: 077-3730540   © TSC'04 2022