Gedragsregels

Gedragscode "Waardevolle Club"

Gepost in Vereniging

 1. Toon respect voor anderen.
 2. Bij thuiswedstrijden ben je een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast.
 3. Heb respect voor ieders eigendommen en ben aansprakelijk voor zelf aangerichte schade.
 4. Gedraag je conform de regels voor "Alcohol in sportkantines".
 5. Respecteer de geldende rookverboden op sportcomplexen.
 6. Respecteer het verbod op soft- en harddrugs.
 7. Onthoudt je van ongewenste (seksuele) intimidaties tegenover anderen.
 8. Accepteer een opgelegde straf door scheidsrechter, club of K.N.V.B.
 9. Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag.
 10. Meldt een duidelijke overtreding van deze gedragsregels bij de vertrouwenspersoon van de club.
 11. Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag
 12. Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus met elkaar en niet over elkaar
 13. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen de club.
 14. Hanteer goede omgangsvormen en draag die uit.
Sportpark: Correspondentieadres:      
         
Bakenbosweg 6 Postbus 3180      
5932 AH Tegelen 5930 AD Tegelen      
Tel: 077-3730540   ¬© TSC'04 2022